ثبت دامنه

با وارد کردن نام دامنه مورد نظر خود در قسمت زیر امکان ثبت آن را بررسی کنید.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir
10,000 تومان
1 سال
10,000 تومان
1 سال
10,000 تومان
1 سال
.com
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
.net
154,000 تومان
1 سال
154,000 تومان
1 سال
154,000 تومان
1 سال
.club
31,000 تومان
1 سال
163,000 تومان
1 سال
163,000 تومان
1 سال
.org
136,000 تومان
1 سال
136,000 تومان
1 سال
136,000 تومان
1 سال
.info
179,000 تومان
1 سال
179,000 تومان
1 سال
179,000 تومان
1 سال
.biz
196,000 تومان
1 سال
196,000 تومان
1 سال
196,000 تومان
1 سال
.ws
219,000 تومان
1 سال
446,000 تومان
1 سال
446,000 تومان
1 سال
.name
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.asia
188,000 تومان
1 سال
188,000 تومان
1 سال
188,000 تومان
1 سال
.tel
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
.me
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
.mobi
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
.tv
474,000 تومان
1 سال
474,000 تومان
1 سال
474,000 تومان
1 سال
.co
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
.in
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.ru
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.eu
39,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.de
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.fr
111,000 تومان
1 سال
111,000 تومان
1 سال
111,000 تومان
1 سال
.it
98,000 تومان
1 سال
98,000 تومان
1 سال
98,000 تومان
1 سال
.li
102,000 تومان
1 سال
102,000 تومان
1 سال
102,000 تومان
1 سال
.cc
158,000 تومان
1 سال
158,000 تومان
1 سال
158,000 تومان
1 سال
.uk
104,000 تومان
1 سال
104,000 تومان
1 سال
104,000 تومان
1 سال
.co.uk
103,000 تومان
1 سال
103,000 تومان
1 سال
103,000 تومان
1 سال
.org.uk
104,000 تومان
1 سال
104,000 تومان
1 سال
104,000 تومان
1 سال
.us
131,000 تومان
1 سال
131,000 تومان
1 سال
131,000 تومان
1 سال
.com.co
176,000 تومان
1 سال
176,000 تومان
1 سال
176,000 تومان
1 سال
.pro
206,000 تومان
1 سال
206,000 تومان
1 سال
206,000 تومان
1 سال
.pw
288,000 تومان
1 سال
288,000 تومان
1 سال
288,000 تومان
1 سال
.ca
233,000 تومان
1 سال
233,000 تومان
1 سال
233,000 تومان
1 سال
.xyz
66,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
.photography
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
.money
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.news
291,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
.photo
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.academy
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.accountant
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
.agency
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
.audio
1,867,000 تومان
1 سال
1,867,000 تومان
1 سال
1,867,000 تومان
1 سال
.band
291,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
.blog
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.boutique
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.cafe
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.camera
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
.catering
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.center
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
.chat
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.cheap
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.click
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
.clinic
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
.codes
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
.coffee
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.community
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.company
106,000 تومان
1 سال
106,000 تومان
1 سال
106,000 تومان
1 سال
.cooking
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.dental
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
.dentist
477,000 تومان
1 سال
477,000 تومان
1 سال
477,000 تومان
1 سال
.design
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
.diet
1,867,000 تومان
1 سال
1,867,000 تومان
1 سال
1,867,000 تومان
1 سال
.dog
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
.domains
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.download
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
.family
291,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
.finance
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
.fitness
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.forsale
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.gallery
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
.gift
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
.help
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.holdings
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
.host
1,218,000 تومان
1 سال
1,218,000 تومان
1 سال
1,218,000 تومان
1 سال
.hosting
5,575,000 تومان
1 سال
5,575,000 تومان
1 سال
5,575,000 تومان
1 سال
.institute
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
.land
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.lawyer
477,000 تومان
1 سال
477,000 تومان
1 سال
477,000 تومان
1 سال
.link
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
.market
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.network
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
.online
477,000 تومان
1 سال
477,000 تومان
1 سال
477,000 تومان
1 سال
.pizza
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
.photos
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
.press
922,000 تومان
1 سال
922,000 تومان
1 سال
922,000 تومان
1 سال
.rent
848,000 تومان
1 سال
848,000 تومان
1 سال
848,000 تومان
1 سال
.restaurant
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
.sale
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.school
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.site
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.software
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.tech
662,000 تومان
1 سال
662,000 تومان
1 سال
662,000 تومان
1 سال
.technology
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
.tools
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.university
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
.video
291,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
.vote
940,000 تومان
1 سال
940,000 تومان
1 سال
940,000 تومان
1 سال
.website
291,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
.work
106,000 تومان
1 سال
106,000 تومان
1 سال
106,000 تومان
1 سال
.store
755,000 تومان
1 سال
755,000 تومان
1 سال
755,000 تومان
1 سال
.art
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.baby
940,000 تومان
1 سال
940,000 تومان
1 سال
940,000 تومان
1 سال
.bio
847,000 تومان
1 سال
847,000 تومان
1 سال
847,000 تومان
1 سال
.cat
343,000 تومان
1 سال
343,000 تومان
1 سال
343,000 تومان
1 سال
.business
106,000 تومان
1 سال
106,000 تومان
1 سال
177,000 تومان
1 سال
.doctor
1,237,000 تومان
1 سال
1,237,000 تومان
1 سال
1,237,000 تومان
1 سال
.games
236,000 تومان
1 سال
236,000 تومان
1 سال
236,000 تومان
1 سال
.pet
217,000 تومان
1 سال
217,000 تومان
1 سال
217,000 تومان
1 سال
.shop
86,000 تومان
1 سال
458,000 تومان
1 سال
458,000 تومان
1 سال
.at
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.travel
1,683,000 تومان
1 سال
1,683,000 تومان
1 سال
1,683,000 تومان
1 سال
.win
188,000 تومان
1 سال
188,000 تومان
1 سال
188,000 تومان
1 سال
.studio
291,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
.io
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
.sh
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
.no
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
.live
291,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
.im
484,000 تومان
1 سال
484,000 تومان
1 سال
484,000 تومان
1 سال
.services
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.zone
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.ltd
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
.group
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
.fashion
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.es
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.vip
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.expert
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
.pub
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.bz
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
.archi
847,000 تومان
1 سال
847,000 تومان
1 سال
847,000 تومان
1 سال
.co.com
381,000 تومان
1 سال
381,000 تومان
1 سال
381,000 تومان
1 سال
.ninja
236,000 تومان
1 سال
236,000 تومان
1 سال
236,000 تومان
1 سال
.nl
76,000 تومان
1 سال
76,000 تومان
1 سال
76,000 تومان
1 سال
.re
131,000 تومان
1 سال
131,000 تومان
1 سال
131,000 تومان
1 سال
.coach
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
.tours
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
.top
55,000 تومان
1 سال
114,000 تومان
1 سال
114,000 تومان
1 سال
.men
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
.trading
236,000 تومان
1 سال
236,000 تومان
1 سال
236,000 تومان
1 سال
.jobs
1,920,000 تومان
1 سال
1,920,000 تومان
1 سال
1,920,000 تومان
1 سال
.fit
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.jp
1,104,000 تومان
1 سال
1,104,000 تومان
1 سال
1,104,000 تومان
1 سال
.app
236,000 تومان
1 سال
236,000 تومان
1 سال
236,000 تومان
1 سال
.vc
474,000 تومان
1 سال
474,000 تومان
1 سال
474,000 تومان
1 سال
.solutions
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
254,000 تومان
1 سال
.cloud
152,000 تومان
1 سال
152,000 تومان
1 سال
152,000 تومان
1 سال
.life
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.bid
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
.qa
609,000 تومان
1 سال
609,000 تومان
1 سال
609,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

مشاهده طرح های

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* * دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.