سرور مجازی SSD آلمان

سرور مجازی SSD آلمان - پلن 1
 • 20 گیگ فضای SSD
 • یک هسته 2.4GHz پردازنده
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • دارد DDoS Protection
 • Hetzner Cloud مجازی ساز
 • 1Gbps آپلینک
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
سرور مجازی SSD آلمان - پلن 2
 • 20 گیگ فضای SSD
 • دو هسته 2.4GHz پردازنده
 • 4 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • دارد DDoS Protection
 • Hetzner Cloud مجازی ساز
 • 1Gbps آپلینک
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
سرور مجازی SSD آلمان - پلن 3
 • 80 گیگ فضای SSD
 • دو هسته 2.4GHz پردازنده
 • 8 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • دارد DDoS Protection
 • Hetzner Cloud مجازی ساز
 • 1Gbps آپلینک
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
سرور مجازی SSD آلمان - پلن 4
 • 160 گیگ فضای SSD
 • چهار هسته 2.4GHz پردازنده
 • 16 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • دارد DDoS Protection
 • Hetzner Cloud مجازی ساز
 • 1Gbps آپلینک
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
سرور مجازی SSD آلمان - پلن 5
 • 240 گیگ فضای SSD
 • هشت هسته 2.4GHz پردازنده
 • 32 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • دارد DDoS Protection
 • Hetzner Cloud مجازی ساز
 • 1Gbps آپلینک
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر