سرور مجازی امارات

سرور مجازی امارات - پلن 1
 • 30 گیگ فضای SSD
 • یک هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • 500 GB پهنای باند
سرور مجازی امارات - پلن 2
 • 60 گیگ فضای SSD
 • یک هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • 500 GB پهنای باند
سرور مجازی امارات - پلن 3
 • 60 گیگ فضای SSD
 • دو هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • 500 GB پهنای باند
سرور مجازی امارات - پلن 4
 • 80 گیگ فضای SSD
 • دو هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • 500 GB پهنای باند