میزبانی سرور Co-location ایران

میزبانی سرور در دیتاسنتر آسیاتک - یک یونیت

یک آپلینک کابل 1Gbps
قابل ارتقا به فیبر 10Gbps - (پانصد هزار تومان افزونه)
هر آیپی 10 هزار تومان
رعایت استاندارد ISO 27001
پشتیبانی 24/7/365
مانیتورینگ 24/7/365
دیوار آتش سخت افزاری و نرم افزاری
سیستم اعلام و اطفا حریق

میزبانی سرور در دیتاسنتر آسیاتک - چهار یونیت

یک آپلینک کابل 1Gbps
قابل ارتقا به فیبر 10Gbps - (پانصد هزار تومان افزونه)
هر آیپی 10 هزار تومان
رعایت استاندارد ISO 27001
پشتیبانی 24/7/365
مانیتورینگ 24/7/365
دیوار آتش سخت افزاری و نرم افزاری
سیستم اعلام و اطفا حریق

میزبانی سرور در دیتاسنتر آسیاتک - دو یونیت

یک آپلینک کابل 1Gbps
قابل ارتقا به فیبر 10Gbps - (پانصد هزار تومان افزونه)
هر آیپی 10 هزار تومان
رعایت استاندارد ISO 27001
پشتیبانی 24/7/365
مانیتورینگ 24/7/365
دیوار آتش سخت افزاری و نرم افزاری
سیستم اعلام و اطفا حریق

میزبانی سرور در دیتاسنتر آسیاتک - ربع رک (10 یونیت)

یک آپلینک کابل 1Gbps
قابل ارتقا به فیبر 10Gbps - (پانصد هزار تومان افزونه)
هر آیپی 10 هزار تومان
رعایت استاندارد ISO 27001
پشتیبانی 24/7/365
مانیتورینگ 24/7/365
دیوار آتش سخت افزاری و نرم افزاری
سیستم اعلام و اطفا حریق

میزبانی سرور در دیتاسنتر آسیاتک - فول رک (40 یونیت)

یک آپلینک کابل 1Gbps
قابل ارتقا به فیبر 10Gbps - (پانصد هزار تومان افزونه)
هر آیپی 10 هزار تومان
رعایت استاندارد ISO 27001
پشتیبانی 24/7/365
مانیتورینگ 24/7/365
دیوار آتش سخت افزاری و نرم افزاری
سیستم اعلام و اطفا حریق

میزبانی سرور در دیتاسنتر آسیاتک - نیم رک (20 یونیت)

یک آپلینک کابل 1Gbps
قابل ارتقا به فیبر 10Gbps - (پانصد هزار تومان افزونه)
هر آیپی 10 هزار تومان
رعایت استاندارد ISO 27001
پشتیبانی 24/7/365
مانیتورینگ 24/7/365
دیوار آتش سخت افزاری و نرم افزاری
سیستم اعلام و اطفا حریق