سرویس میزبانی فایل

هاست دانلود ایران - پلن 1
 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • 10 اتصالات همزمان
 • نامحدود پارک دامین
هاست دانلود ایران - پلن 2
 • 500 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • 10 اتصالات همزمان
 • نامحدود پارک دامین
هاست دانلود ایران - پلن 3
 • 1 ترابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • 10 اتصالات همزمان
 • نامحدود پارک دامین
هاست دانلود ایران - پلن 4
 • 2 ترابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • 10 اتصالات همزمان
 • نامحدود پارک دامین
هاست دانلود ایران - پلن 5
 • 5 ترابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • 10 اتصالات همزمان
 • نامحدود پارک دامین
هاست دانلود ایران - پلن 6
 • 10 ترابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • 10 اتصالات همزمان
 • نامحدود پارک دامین